Soluţie de tratare a lemnului


LUBCOM ASEPT 25 este un biocid cu acţiune antimicrobiană pe bază de izotiazolone, fiind eficient în combaterea mucegaiurilor Trimetes sp., Trighoderma sp.,Cladosporium sp., precum şi a insectelor xilofage Anobium sp.,Hylotrupes sp., Reticulitermes sp., la doze de utilizare mici, asigurând o protecţie îndelungată.

Tehnologia de antiseptizare a cherestelei constă în tratarea mecanizată prin imersie în bazine de beton sau prin pulverizarea emulsiei cu respectarea normelor de protecţie a muncii. Produsul se utilizează într-o concentraţie de 0,6 – 0,7%, sub formă de emulsie apoasă în cazul tratării prin imersie şi de 1,0 -1,5 % în cazul tratării prin pulverizare. Concentraţia emulsiei se verifică periodic, adaugându-se produs LUBCOM ASEPT 25 pentru menţinerea acesteia la valoarea iniţială.

 
LUBCOM ASEPT 25(PRODUS TEMPORAR SCOS DIN FABRICATIE)
LUBCOM ASEPT 26
LUBCOM ASEPT 27